DEN LILLE LEDER, er en lommebog om lederskab. Bogen er udarbejdet til projektledere, entrepriseledere eller formænd i entreprenørbranchen, men kan også bidrage til godt lederskab i andre stillinger og brancher.

Bagsidetekst:

Byggeriet bliver mere kompliceret, nye begreber introduceres, og der stilles flere krav. Som projektleder kan du ikke nøjes med at planlægge dig ud af byggeriet længere. Du skal tænke på nye måder og erkende at erfaring alene ikke rækker. Se dig selv som en rationel beslutningstager, som løser opgaver i en verden af uvished, og fører dit team i den rigtige retning. Det kræver lederskab! Den Lille Leder indeholder udvalgte ledelsesteorier, som er relevante i vores verden: byggebranchen.

God fornøjelse.